The Guardian, Лондон

"Това, което Алфа предлага и това, което привлича хиляди хора, е правото, което е рядкост в светската култура, да се обсъждат важните въпроси - живота и смъртта, и тяхното значение."

The Guardian, Лондон

The Times, Лондон

"Това, което отличава Алфа от другите инициативи, е лекотата и спокойствието - това, както и изумителният успех."

The Times, Лондон

Как протича Алфа?

Обикновено Алфа се провежда в рамките на дванадесет последователни седмици. Всяка седмица има по една среща - делничен ден от 18.30 до 20.00 часа в залата ...

Курсът е базиран на малки групи от около 12 души и започва с почерпка - шанс за разчупване на леда и запознанства с останалите в групата. Всяка седмица разговорите са за различни аспекти на Християнската вяра, които са последвани от дискусии в малките групи. 

Представяне на курса: ...; първа среща: ...