The Guardian, Лондон

"Това, което Алфа предлага и това, което привлича хиляди хора, е правото, което е рядкост в светската култура, да се обсъждат важните въпроси - живота и смъртта, и тяхното значение."

The Guardian, Лондон

The Times, Лондон

"Това, което отличава Алфа от другите инициативи, е лекотата и спокойствието - това, както и изумителният успех."

The Times, Лондон

Темите в Алфа

Съдържанието на Алфа курса включва следните теми:

 1. Кой е Иисус?
 2. Защо умря Иисус?
 3. Как да имаме вяра?
 4. Защо и как да се моля?
 5. Защо и как да чета Библията?
 6. Как ни води Бог?
 7. Как да се съпротивявам на злото?
 8. Защо и как да споделям с другите?
 9. Бог изцелява ли днес?
 10. А църквата?

Тези теми се разглеждат по време на едно допълнително събиране, което може да бъде Алфа уикенд или Алфа ден:

 1. Кой е Святият Дух?
 2. Какво прави Святият Дух?
 3. Как да се изпълня със Святия Дух?
 4. Как да изживея пълноценно останалата част от живота си?